Juryrapport 'Nooit meer'

 

Terug naar info pagina

 

 

Juryrapport ‘verhalenwedstrijd’ Tales of the unexpected


De opdracht: De verhalen van Roald Dahl zijn vaak verhalen met een sinistere inslag en een
verrassende wending aan het slot. Dahls verhalen zijn schoolvoorbeelden van hoe  in onze ogen
korte verhalen moeten zijn: spannend en naar een verrassende ontknoping toe geschreven. De lezer
wordt ingesponnen in een web van amusante vondsten en altijd tot de verbeelding sprekende
personages. De meest fantastische situaties worden volstrekt geloofwaardig, totdat ze  - via een
soms macabere maar altijd originele clou -  de lezer verbaasd , verrast of soms zelfs verbijsterd
achter laten. Schrijf een verhaal in deze traditie.

 

 

Naam deelnemer: Roos Boum

 


Titel van het verhaal: Nooit meer

 


Beoordeling op: opbouw, originaliteit, schrijfstijl, plot en voldoen aan thema.

 

Opbouw:  Prachtig uitgewerkt verhaal, dat bijzonder evenwichtig is opgebouwd.

 

Originaliteit: Een origineel verhaal met een totaal onverwachte dader en een altijd actueel thema.

 

Schrijfstijl: De volgende zinsnede van een van de juryleden zegt eigenlijk alles over de stijl: De
schrijfstijl maakte dat ik totaal door het verhaal ben gegrepen, mooie stijl van de schrijver.
Het
benodigde redigeerwerk was te verwaarlozen.

 

Plot: Steeds op het verkeerde been en daarmee een verrassend plot.

 

Thema: Ook voor het thema een alleszeggend citaat: Prachtig uitgewerkt verhaal dat je tot het bijna
laatste moment op het verkeerde been zet.

 

Conclusie:

Duidelijk een schrijver met ervaring. Daardoor is er sprake van een mooie en boeiend
verhaal dat geen moment verveelt.
 

 

 

Omslag verhalenbundel

 Gehele site ©RoosBoum
*** Disclaimer ***