Boeken over Münchhausen by proxy Nederlandstalig

Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn er erg weinig boeken in het Nederlands over Mbp verschenen. Maar twee vertalingen van boeken uit het Engels en verder geen romans of iets dergelijks. Heeft u titels die in onderstaand lijstje thuis zouden horen, kunt u ze naar mij mailen. Zie bij 15 contact mijn adres.

Valse salie ; kroniek van een verscheurde jeugd. door Roos Boum.
Autobiografie over een leven met een moeder die het syndroom van Münchhausen by proxy heeft.
Roman.
ISBN 10: 90 6665 825 8
ISBN 13: 978 90 6665 825 7
NUR 402 (waargebeurde verhalen)
Gesigneerd te bestellen via deze site à €19 incl. verzendkosten
Commentaar Roos: Een betere geromantiseerde autobiografie over dit onderwerp is in Nederland nog niet verschenen.


Doodziek en springlevend? door Roos Boum.
Spannend humorvol boek voor kinderen. De moeder van Pieke is erg bezorgd omdat Pieke zal overlijden, maar is dit wel zo? Pieke gaat op zoek naar de waarheid met haar vriend Koen. Een boek over een Mbp-moeder in de serie InZicht van Nino kinderboeken.
Kinderboek.
ISBN 978 90 8560 540 9
ca. 120 pagina's
1e druk, maart 2008. Gesigneerd te bestellen via deze site. 14,50 incl verzendkosten.
Commentaar Roos: Voor alle kinderen een leuk boek, maar zeker voor hulpverleners en kinderen die betrokken zijn bij een Mbp-gezin een fijn boek, met een handige vraag en antwoordsectie aan het einde van het boek.


Munchausen by proxy Gestoord ouderschap - zieke kinderen. Door Roselien Vecht, psychiater.
Een goed Nederlands boekje. Dit boek geeft de huidige kennis weer op het terrein van het syndroom. Roselien Vecht-van den Bergh (1946) is kinder- en jeugdpsychiater met belangstelling voor het raakvlak tussen soma en psyche. Zij is lange tijd werkzaam geweest in de consultatieve psychiatrie. Hier kwam zij in aanraking met kinderen met anorexia nervosa en conversiestoornissen, en met het syndroom 'Münchhausen by proxy'. Zij is een van de oprichters van de landelijke werkgroep Münchhausen by proxy, waarin medici, gedragswetenschappers, juristen en politie participeren.
Informatief.
ISBN 9031334049
Commentaar Roos: Een briljant en zeer volledig boek over het Mbp-syndroom. Een must voor elke hulpverlener.


Verziekt.(Sickened) De waargebeurde herinneringen van een Münchhausen By Proxy jeugd door Julie Gregory.
Op zoek naar haar ziekte die alleen in haar moeders hoofd bestond, deelt de schrijfster een verhaal over hoop.
Roman.
ISBN 90 443 10607
Commentaar Roos: Een vertaling van een amerikaans relaas. Goed boek. De lezer krijgt een goed beeld van Mbp. Echter Julie heeft in haar leven nog vele andere vormen van kindermishandeling moeten ondergaan, waardoor het boek bij nuchtere nederlanders een wat ‘Amerikaans gevoel’ achterlaat.

Oppassendoor Annemarie Bon.
De babysitter wordt beschuldigd van het vermoorden van de baby waarop ze heeft opgepast.
Jeugdboek.
ISBN 90 269 1521 7
Commentaar Roos: Een fijn boekje wat snel leest. Spannend geschreven. Het geeft een redelijk goed beeld van Mbp.

Engel des doods (Angel of death) door Martyn Sharpe.
Het waargebeurde verhaal van verpleegster Beverly Allitt, die baby’s die aan haar zorg waren toevertrouwd vermoordde.
Roman.
ISBN 9064931747
Commentaar Roos: Een vertaling van een amerikaans verslag inzake het onderzoek naar Beverly Allitt. Lezer krijgt een heel goed beeld over Mbp. Slordig is dat de onderzoekers het een aantal keren over Münchhausen hebben ipv over Mbp. Wat mij in het boek stoorde waren de vele herhalingen. Ik kreeg het gevoel dat de teksten letterlijk waren overgenomen van documentaires en krantenartikelen.

En toen was het stil. (From cradle to grave) door Joyce Egginton.
Een moeder vermoordt haar negen babys.
Roman.
ISBN 90-246-0156-8
Commentaar Roos: Eveneens een vertaling van een amerikaans verslag inzake het onderzoek naar Marybeth Tinning. Lezer krijgt een heel goed beeld over Mbp. Ook dit boek lijkt een woordelijk weergave van TVdocumentaires en interviews.

Duivelsdans. (Devils Waltz) door Jonathan Kellerman.
Een Alex Delaware detective. Als kinderpsycholoog Delaware ingeschakeld wordt bij een mogelijk geval van Münchhausen by proxy, wordt hem al spoedig duidelijk dat er ook in het ziekenhuis zelf duistere zaken gebeuren. Samen met rechercheur Milo Sturgis gaat hij op onderzoek uit.
Roman.
ISBN 9-789024-513932
Commentaar Roos: Spannende thriller waarin de lezer zeker een goed beeld krijgt over wat Münchhausen by proxy zou kunnen zijn.

Sophie. door Greetje Van Den Berg.
Een verhaal over een Münchhausen by proxy moeder. Sophietje is het dochtertje van een vrouw met Mbp. Zij is altijd ziek, de moeder doet in het ziekenhuis slaapmiddelen in het infuus. Als het meisje niet bij de moeder is mankeert ze niets.
Roman.
ISBN 9024285739
Commentaar Roos: Enige andere nederlandstalige roman, behalve mijn eigen boek, over Mbp. De lezer krijgt een goed beeld over Mbp. Echter ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de schrijfster zich in hoge mate heeft laten inspireren door Duivelsdans het voornoemde boek. De slachtoffertjes in beide boeken krijgen dezelfde ziektes. Duivelsdans is 4 jaar eerder verschenen dan Sophie. Schrijfster Van den Berg laat weten dat e.e.a. geheel op toeval berust en dat zij haar informatie van artsen heeft gekregen.

Nachtdienst door Malin Lindroth.
Een nachtverpleegster die waakt over een patiënte die haar kind vermoord heeft, wordt geconfronteerd met haar eigen traumatische jeugdervaringen met het Münchhausen-by-proxy syndroom.
Roman.
ISBN 905672097X
Commentaar Roos: Het boek kon mij èn niet boeien èn gaat m.i. nauwelijks over Mbp. De stukken waar men zou kunnen vermoeden dat het over mbp gaat, zijn minimaal. Daarbij kan de lezer uit deze kleine stukjes zich geen beeld van Mbp vormen.

Een hart van steen door Renate Dorrestein.
Omdat Ida op miraculeuze wijze allerlei botbreuken heeft, laat Margje haar andere kinderen (Sybille (Billie), Kester, Ellen en Michiel (Carlos)) elke avond tot God bidden. Omdat dat niet lijkt te helpen, (Margje brengt namelijk zelf botbreuken toe aan Ida) laat Margje haar kinderen later tot haar bidden - of ze alsjeblieft Ida beter wil maken.
Roman.
ISBN 902541110X
Commentaar Roos: Op een engelstalige site wordt Heart of stone aangeprezen als een boek wat over Mbp zou gaan. Dit is echter niet waar. Het gaat hier wel om kindermishandeling, maar de moeder doet het duidelijk niet om aandacht van medisch personeel te krijgen, maar m.i. uit godsdienstwaanzin.