Onderzoek en genezing

Hoe vaak komt Mbp voor? Getallen?

Kindermishandeling is steeds meer een agendapunt van de Nederlandse regering. Voor 25 april 2007 liep Nederland bij andere Europese landen achter met hoe kindermishandeling is opgenomen in onze wet. Sinds die datum is gelukkig het gewijzigde artikel 247 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Het tweede lid van dit artikel luidt:

“Onder de verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.”

Kindermishandeling is een strafbaar feit.

Onder kindermishandeling wordt verstaan: seksuele mishandeling, fysieke mishandeling en verwaarlozing, maar ook emotionele/psychische mishandeling en verwaarlozing en getuige zijn van partnergeweld. Ook onthouden van het recht op school valt nu onder kindermishandeling

Per jaar worden in Nederland waarschijnlijk tussen de 107.200 en 160.000 kinderen mishandeld. De getallen zijn beide uit 2005 en zijn respectievelijk afkomstig uit de Nationale Prevalentiestudie Kindermishandeling (NPM-2005) van de Universiteit Leiden en van Scholieren over Mishandeling (SOM) van de Vrije Universiteit te Amsterdam en bekend gemaakt in 2007.

 

Zie voor meer informatie: Ministerie van Justitie

 

Bij eerdere tellingen ging men ervanuit dat 1 op de 1000 slachtoffertjes van kindermishandeling overlijdt aan de gevolgen ervan. Als we dit percentage loslaten op de nieuwe getallen dan sterven er elke week twee kinderen aan mishandeling. Tien van deze kinderen sterven aan de gevolgen van mishandeling door een Münchhausen by proxy-ouder. Deze percentages zijn ontleend aan een vertaling vanuit een onderzoek gedaan in de VS.

 

In Nederland is nog geen onderzoek gedaan omdat Münchhausen by proxy nog zo in de taboesfeer zit. Het fenomeen heeft pas in 1977 zijn naam gekregen en is dus nog relatief jong. En Münchhausen by proxy wordt vaak niet ontdekt. Gezonde mensen die nu volwassen zijn, zullen niet altijd een relatie leggen tussen hun jeugd waarin ze zo vaak ziek waren en hun wonderbaarlijke genezing als volwassene. Ze staan er niet bij stil en nemen aan over de ziekte heen te zijn gegroeid.

 

Maar door opnames met verborgen camera’s te tonen op televisie, toenemende mondigheid van slachtoffers en publiek en het uit de taboesfeer te halen, blijkt dat het meer voorkomt dan vroeger geloofd werd. Mede daarom wil ik me hard maken, zoveel mogelijk bekendheid te geven aan deze vorm van kindermishandeling.

Dat het meer voorkomt dan aangenomen wordt zou kunnen blijken uit het feit, dat ik gemiddeld tien nieuwe slachtoffer(tje)s per jaar leer kennen. Dat is bijna iedere maand een slachtoffer. Gelukkig kunnen deze mensen het nog navertellen.

 

Verder naar: 'Andere getallen'