Voorlichting over Münchhausen by proxy?

Het is me duidelijk geworden in de afgelopen jaren, dat er een enorme behoefte bestaat aan voorlichting over Mbp. Indien u voorlichting wenst over Mbp vanuit het oogpunt van een overlever, mail u dan op: