De naam Münchhausen by proxy

Eerste beschrijving van het verschijnsel

In 1893 schreef Henry Miege, een leerling van de befaamde Franse neuroloog Jean Charcot, zijn proefschrift over patiënten met een gedragsstoornis als Münchhausen. Veertig jaar later, bespreekt de Amerikaanse psychiater Karl Menninger (1893-1990) het onderwerp in een vakblad.

 

De Naam Syndroom van Münchhausen

In 1951 gebruikt de Engelse arts Richard Asher voor de stoornis, de naam van de Duitse cavalerie officier Baron Karl Friedrich Hieronymous von Münchhausen (1720-1797) de grootste fantast aller tijden. De naam van dit ziektebeeld komt dus niet van de ontdekker.

De naam Syndroom van Münchhausen by proxy

In 1977 benoemt de Britse kinderarts Sir Dr. Roy Meadow een variant op de stoornis. Het syndroom van Münchhausen by proxy. Proxy is Engels voor gevolmachtigde. De naam betekent dus eigenlijk zoiets als ‘Münchhausen door een gevolmachtigde met een surrogaatpatiënt’. Ergens op internet las ik dat Meadow spijt heeft van de toevoeging by proxy. Het slachtoffer geeft geen volmacht aan de dader. Ook het woord syndroom vond hij niet goed. Omdat syndroom betekent; een complex van verschijnselen die kenmerkend zijn voor een bepaalde ziektetoestand. En omdat Münchhausen by proxy geen ziekte is, had gedragsstoornis beter geweest.

Andere namen voor Münchhausen by proxy zijn:

  • Meadow syndroom,
  • Polle syndroom Fabricated illness By proxy,
  • Factitious disorder By proxy.
  • Medical child abuse.

 

Verder naar: 'Zonder proxy'