Kunnen Münchhausen by proxy-daders nog ‘genezen’?

Kunnen daders die hun kind op deze manier kunnen mishandelen, die als enige en ongelooflijke beweegreden, ‘aandacht van medisch personeel’, hebben, nog genezen?

Aangezien Münchhausen by proxy niet tot een ziekte wordt gerekend, kun je dus ook niet spreken van genezen. De dader kan wel worden behandeld met zeer intensieve therapie en/of chronische opname in een psychiatrische instelling. Meestal gebeurt dit niet.

Psychologe Dr. Mary Sanders zegt een aantal moeders succesvol te hebben behandeld. Het waren vrouwen die konden erkennen wat ze gedaan hadden. Ze begrepen waarom ze zich zo hadden gedragen, ze zagen in dat ze op een andere manier met hun eigen problemen konden omgaan. Dat ze hun goede gedrag vaker konden gaan vertonen en waren daarna beter in staat om het belang van het kind voorop te stellen.

Dergelijk vrouwen zijn ver in de minderheid. De meeste blijven ontkennen dat ze überhaupt iets verkeerd hebben gedaan. Ze hebben immers al jarenlang ontkend. Maar ze weten precies wat er gebeurd is. Ze handelen tenslotte met voorbedachten rade.

 

Verder naar: 'Als het kind verdwijnt'